ตารางเรียน Private
     

Private Course

      คือ Course แบบเรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มมาเรียน ทางสถาบันเปิดสอนวิชา IELTS, TOEIC, MUIC, GAT (ภาษาอังกฤษ), CU-TEP และ Grammar for IELTS ตามความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

Private Course ราคา 1,000 บาทต่อชั่วโมง รับขั้นต่ำ 20 ชั่วโมง ต่อคอร์ส

ชวนเพื่อนมา บวกเพิ่มคนละ 400 บาทเท่านั้น!!!

พิเศษ!!! หากสมัครเรียน 40 ชั่วโมงขึ้นไป ลดเพิ่มอีก 5 percent

 

 หมายเหตุ:  กรณีที่ผู้เรียนนัดตารางไว้ล่วงหน้าแล้ว จะลาหรือเลื่อน ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

                หากผิดเงื่อนไข ทางสถาบันจะหักค่าสอนตามจริงตามที่ได้นัดไว้ในวันนั้น

                ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2560

 

 
 
 
   

Copyright 2016 by goodlanguageth.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ