TOEIC และเทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

TOEIC (Test of English for International Communication)

      เป็นข้อสอบที่ใช้วัดทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ สมัครงาน เลื่อนตำแหน่ง ปรับเงินเดือน และเลือกสรรบุคคลเพื่อไปอบรมยังต่างประเทศ
ข้อสอบ TOEIC มี 2 รูปแบบ คือ

 1. TOEIC Listening and Reading Test
 2. TOEIC Speaking and Writing Test

      โดยในประเทศไทย ผู้สอบส่วนใหญ่จะสอบเฉพาะแบบ TOEIC Listening and Reading Test โดยคะแนน TOEIC จะเริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน

      รูปแบบการสอบ TOEIC (Listening and Reading Test) ปัจจุบันการสอบ TOEIC แบ่งการสอบเป็น 2 parts คือ การฟัง (Listening) และการพูด (Reading) จำนวนทั้งสิ้น 200 ข้อ ให้เวลา 2 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 990 คะแนน แบ่งเป็น

1. TOEIC ส่วนการฟัง (Listening Comprehension) มีคำถาม 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ใช้เวลา 45 นาที ผู้เข้าสอบจะได้ฟังคำถาม และการสนทนาสั้นๆ เป็นภาษาอังกฤษ แล้วตอบคำถามจากสิ่งที่ได้ยิน ดังนี้

 • Part 1 : Photographs จำนวน 10 ข้อ
  • A. She is reading a book.
  • B. She is having breakfast.
  • C. She is teaching mathematics.
  • D. She is driving a car.
 • Part 2 : Question-Response จำนวน 30 ข้อ
  ในชุดข้อสอบจะไม่มีโจทย์ ไม่มี Choice มาให้ ผู้ฟังจะต้องฟังคำถามและ Choice A, B, C เพื่อตอบว่า Choice ข้อใด match กับคำถาม เช่น ในเทปจะพูดคำถามว่า Which suitcase is yours ?
  • A. Mine is the black one on the left.
  • B. This suit is Italian.
  • C. I spoke to her about this case.
   คำตอบ คือ. A. Mine is the black one on the left.
 • Part 3 : Conversations จำนวน 30 ข้อ
  เป็นบทสนทนาระหว่างผู้พูดสองคนพูดกัน จากนั้นจะให้ตอบคำถาม 3 คำถามที่อยู่ในชุดข้อสอบ
  • เทปพูด
   Woman : This coffee pot is really dirty.
   Man : There’s a small kitchen on the sixth floor.
   Woman : Great. I will wash it there. While I am at it, would you like me to make you a cup of coffee ?
   Man : Actually, I’d prefer cocoa, if you don’t mind. I think there’s some milk down there you can make it with.
  • จากนั้นให้ตอบ 3 คำถาม เช่น
   1. What does the man want ?
   2. Where is the kitchen ?
   3. What does the man want to drink ?
 • Part 4 : Short Talks จำนวน 30 ข้อ
  ผู้ฟังจะได้ฟังการพูดของผู้พูด 1 คน และจากนั้นจะให้ตอบคำถาม 3 คำถามที่อยู่ในชุดข้อสอบ
  • เทปพูด
   For the latest information on upcoming events in and around the city, call the City Events Hotline. We can provide you with the times and places of special events as well as the most convenient public transportation routes to get you there. Free movie tickets are given away to the first 10 callers every day, so call now.
  • จากนั้นให้ตอบ 3 คำถาม เช่น
   1. What is the purpose of this hotline ?
   2. What additional information does the hotline provide ?
   3. Who gets free movie tickets ?

2. TOEIC ส่วนการอ่าน (Reading Comprehension) มี 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน ใช้เวลา 75 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องตอบคำถามจากสิ่งที่อ่าน ดังนี้

 • Part 5 : Incomplete Sentences ให้เติมคำ Part นี้จะมีทั้งให้เติมคำในส่วนของ Grammar และ Vocabularies 40 ข้อ 
 • Part 6 : Text Completion มี 4 Passages และเว้นช่องว่างให้เติมคำ 3 คำถามในแต่ละ Section รวมทั้งสิ้น 12 ข้อ 
 • Part 7 : Reading Comprehension อ่านแบบ single passages : 28 ข้อ, double passages : 20 ข้อ รวมทั้งสิ้น 48 ข้อ

 

เทคนิคการทำข้อสอบ TOEIC

เทคนิคการฟัง TOEIC Part 1

 • ดูว่าใคร ทำอะไร ที่ไหน
 • ฟังการใช้ verb ว่าเป็น ing คือกำลังทำอยู่ หรือ V.to be + v.3 เป็น passive voice (ประโยคที่ประธานถูกกระทำ)
 • ใช้วิธีการตัด Choice ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป

เทคนิคการฟัง TOEIC Part 2

 • ตั้งใจฟัง Wh-Question และตัด Choice ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป
 • ถ้าเจอคำถามที่ขึ้นต้นด้วย Do, Does, Did, Can, Could, Will, Would, Is, Am, Are, Was, Were, Should, May, Have, Has หรือประโยคที่ลงท้ายด้วย Question Tag (…, do you? …Isn’t she…) คำถามประเภทนี้ คือ คำถามแบบ Yes-No Question
 • ถ้าเจอคำถามประเภทให้เลือก เช่น car or bus คำตอบอาจจะตอบได้ว่า

either (อย่างใดอย่างหนึ่ง) neither (ไม่ทั้งคู่) both (ทั้งคู่)

 • อย่าฟังแบบจับคำ ต้องจับความหมายคร่าวๆ และฝึกตัด Choice ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป

 

เทคนิคการฟัง TOEIC Part 3 และ 4

 • อ่านโจทย์และ Scan Choices ให้ทันก่อนที่เทปจะพูด
 • สำหรับ Part 3 ที่เป็นการสนทนาระหว่างผู้หญิงและผู้ชายพูดกัน ให้วงกลมที่โจทย์เอาไว้ เพื่อตั้งใจฟังท่อนที่ผู้หญิงหรือผู้ชายพูด
 • พยายามฟังแบบจับความหมายและ synonym (คำที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน) อย่าฟังแบบจับคำ เพราะอาจจะต้องหลอกได้

 

เทคนิค TOEIC ส่วนการอ่าน (Reading Comprehension) Part 5 และ 6 Grammar และ Vocabularies

 • Scan Choices ดูก่อน ถ้าที่ Choices เขียนเหมือนๆ กัน เราสามารถดูหน้าและหลังช่องว่างเพื่อหาคำตอบได้โดยไม่ต้องแปลโจทย์เลย แต่ถ้าที่ Choices ทดสอบเรื่องคำศัพท์ก็ต้องแปลโจทย์คร่าวๆ และตัด Choices
 • ทั้งนี้ ในข้อสอบส่วน Grammar ของ TOEIC นั้นยังมีเทคนิคอีกมากมายที่สามารถทำได้โดยไม่ต้องแปล ซึ่งเป็นสูตรลับเฉพาะของสถาบัน Good Language เท่านั้น

 

เทคนิค TOEIC ส่วนการอ่าน (Reading Comprehension) Part 7 : Reading          

Comprehension

 • อ่านชื่อเรื่องก่อน อ่านคำถาม และอ่านเนื้อเรื่องแบบคร่าวๆ โดยใช้เทคนิคการ skimming และ scanning

-      ทั้งนี้ หัวใจของการอ่าน Reading Comprehension คือ synonym (คำที่เขียนต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน) เช่น ในเนื้อเรื่องให้คำว่า competition (การแข่งขัน) ในคำตอบอาจจะให้คำว่า contest ซึ่งแปลว่า การแข่งขัน เหมือนกันก็ได้  

 

 

คะแนน TOEIC

คะแนน TOEIC เริ่มจาก 10 คะแนนถึง 990 คะแนน ดังนี้

 • การฟัง Listening 5-495 คะแนน
 • การอ่าน Reading 5-495 คะแนน


การสมัครสอบ TOEIC

 • เตรียมค่าสอบ TOEIC 1,500 บาท พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว
 • สามารถสมัครสอบ TOEIC ที่ ตึก BB ชั้น 19 ห้อง 1907 ถนนอโศกมนตรี(ซอยสุขุมวิท 21) กรุงเทพ 10110 หรือโทรไปสำรองที่นั่งสอบ TOEIC ก็ได้ที่ เบอร์ 02-260-7061, 02-664-3131
 • เปิดสอบ TOEIC สองช่วงเวลาคือ เช้า 09.00 น.-12.00 น. และบ่าย 13.00น.-16.00 น. เปิดสอบจันทร์ถึงเสาร์ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 • ถ้าไปสอบ TOEIC วันจันทร์ถึงวันพฤหัส สามารถรับผลสอบได้ในวันรุ่งขึ้นตั้งแต่ 10.00น.เป็นต้นไป หากสอบในวันศุกร์หรือเสาร์ รับผลสอบได้วันอังคาร 10.00 น.เป็นต้นไปเช่นกัน
 • หากไม่สะดวกที่จะไปรับผลสอบ TOEIC ที่อาคาร BB ก็มีบริการส่งผลสอบถึงที่บ้านทาง ems โดยทางศูนย์ TOEIC คิดค่าบริการ 30 บาทเท่านั้น
 
 
 
   

Copyright 2016 by goodlanguageth.com
สำหรับผู้ดูแลระบบ